Zástupci evropských komor se sešli s evropským ambasadorem pro malé a střední podniky

Zástupci průmyslových a obchodních komor se dne 26. května 2011 sešli v Bruselu na plenárním zasedání, které se koná dvakrát do roka.

Komoroví zástupci měli možnost pohovořit s Danielem Calleja-Crespo z Evropské komise, který je evropským „ambasadorem“ malých a středních podniků (tzv. European SME Envoy). Calleja-Crespo informoval o čerstvé nominaci národních „ambasadorů“ pro MSP, kteří budou dohlížet na dodržování principů Aktu o drobném podnikání a jeho implementaci. Za Českou republiku byl za velvyslance pro MSP nominován náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. Ambasadoři budou mít také nelehký úkol, a to na národní úrovni hájit zájmy MSP při formování a implementaci jednotlivých politik.

Callejo-Crespa, který ve funkci evropského ambasadora MSP letos vystřídal Fraçoise Le Bail, rovněž informoval o prioritách komisaře Tajaniho v oblasti politiky MSP, která se zaměřuje především na tři oblasti:

a) Zjednodušení administrativy (např. založení firmy do tří dnů);
b) Zlepšení přístupu firem k financím (např. návrh v oblasti jednotné regulace „venture capital“, lepší využití business angels, budoucnost programu CIP a jednotný program EU pro MSP, hledání rovnováhy mezi supervizí bank a půjčkami MSP);
c) Přístup na třetí trhy (Komise se zaměří na přeshraniční dluhy – 60% přeshraničních dluhů zůstává nesplaceno, lepší přístup evropských firem k veřejným zakázkám na třetích trzích, vytvoření jednotného evropského portálu s existujícími národními a evropskými podpůrnými nástroji).

Vice-prezidentka rakouské hospodářské komory Martha Schultz zdůraznila v oblasti podpory MSP důležitost sítě Europe Enterprise Network. Crespo dodal, že budoucnost EEN je nyní horkým tématem a je potřeba hovořit o jeho budoucím financování s ohledem na nový finanční rámec po roce 2013. Kasper Ernest, ředitel bruselské pobočky dánské obchodní komory, zdůraznil, že úloha ambasadorů by především měla spočívat v hájení zájmů MSP při přijímání národní a evropské legislativy. Nemělo by například dojít k tomu, že projednávání směrnice o spotřebitelských právech jde zcela proti zájmům všech firem včetně MSP, stejně jako návrh auditu, kdy by byly poškozeny MSP tím, že budou každých pět let muset změnit auditora.