Zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (dále jen „pilotní projekt“). Tento projekt spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Cílem pilotního projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb.


Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení české podnikatelské reprezentace, které bude společně s dalšími organizacemi vydávat i HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.


Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do pilotního projektu?


1) Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.


2) Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání    žadatel musí doložit:
- plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
- platný občanský průkaz nebo pas.


3) Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do pilotního projektu (u komor, které disponují datovou schránkou, je ID datové schránky uvedena):

Hospodářská komora České republiky - ID datové schránky: 9nqab6b

 

Zásadní dokumenty týkající se pilotního projektu (viz soubory níže):

  •  Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 912 
  •  Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 
  •  Žádost o vydání doporučení pro zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného z Odboru pro usnadňování obchodu a služeb na emailové adrese:

projektukrajina@komora.cz

 

 

 

 

Související soubory

Pilotni projekt Zvlastni postupy pro vysoce kvalifikovane zamestnance z Ukrajiny

DOC | 55 kBuložit

Usneseni vlady 912 zamestnavani Ukrajincu

PDF | 129,24 kBuložit

ZADOST O VYDANI DOPORUCENI

DOCX | 11,53 kB