Zahájení VI. běhu projektu EKOITAN

V pátek 7.9. 2012 došlo k úspěšnému zahájení již VI. běhu školení EKOITAN (7.9.2012 - 30.11.2012) v Chomutově, hrazeného z fondů EU.

Cílovou skupinou VI. běhu jsou zaměstnanci firem ENERGO Tušimice, REN company, betonárka Gellner a SSG stavby, členy Hospodářsé komory ČR, sdružující se a podnikající v oblasti stavebnictví. Úvodem byli účastníci seznámeni s projektem EKOITAN, který je podporován EU po dobu 3 let a jehož smyslem a cílem je zvýšení adapatability jmenovaných zaměstnanců v oboru ekonomie a financování, IT a znalosti angličtiny prostřednictvím výukové metody eLearningu. Účastníkům byly předány pracovní pomůcky, notebook, interentové připojení a pracovní sešity. Po dobu 2 hodin probíhala výuka ovládání systému LMS moodle, kde si účastníci osvojili práci s učebním textem či aktivitami eLearningu.
 
Všem účastníkům přejeme mnoho zdaru při získávání nových znalostí a vědomostí !!!
 
EKOITAN tým