Zahájení V. běhu školení v Chomutově

Dne 6.4.2012 byl zahájen V. běh projektu EKOITAN v Chomutově.

V pátek 6.4.2012 byl zahájen V. běh školení EKOITAN v Chomutově a to pro zaměstnance spolešnosti NOEL-PLUS CV s.r.o., která je členem Hospodářské komory ČR. Školení se účastní 20 účastníků ze jmenované společnosti. Při zahájení proběhlo předání výukových pomůcek (pc + příslušenství) spolu pracovními seštiy jednotlivých modulů. Po celé 3 hodiny úvodního setkání jsme se věnovali výuce ekoitan moodlu, ovládání, tak aby si všichni účastníci osvojili metodu výuky tzv. eLearning a plynule začali studovat online.

Všem přejeme mnoho zdaru v získávání nových vědomostí.

EKOITAN tým