Zahájení IV. školícího běhu projektu EKOITAN

V pátek 13.1.2012 byl úspěšně zahájen IV. školící běh v Lounech.

Lednem 2012 pokračuje projekt EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním dle plánovaného harmonogramu. V pátek 13.1.2012 byl úspěšně zahájen IV. školící běh v Lounech a to pro zapojené subjekty, firmy, členy HK ČR. IV. školícího běhu se účastní 20 studujících, zaměstanců firem EKOSTAVBY Louny, s.r.o., M2 Sors s.r.o. a V.H.V. s.r.o.. Uvedené firmy podnikají v oblasti stavebnictví a jsou členy OHK Louny. Úvodní setkání mělo hlavní cíl a to přihlásit účastníky školení do školícho programu Moodle EKOITAN a naučit studující ovládat online výuku, tzv. eLearning, provést administrační úkoly ohledně zapůjčeného majetku a internetového připojení. Všichni účastníci se jako obvykle účastní třech výukových modulů, modulu EKO, modulu IT a modulu AN.