Zahájení III. školícího běhu projektu EKOITAN

V pátek 2.9.2011 proběhlo zahájení III. běhu školení EKOITAN a to v Teplicích.

V pátek 2.9.2011 proběhlo zahájení III. běhu školení EKOITAN a to v Teplicích. Školení se, tak jako obvykle, účastní 20 účastníků. Jedná se kompletně o zaměstnance společnosti HAVI s.r.o.. Zahájení a celá stavba III. běhu, predevším v prezenčních setkání, bude mírně odlišná. Nicméně počet účastníků, výuka, obsah a lektoři jsou neměnné. Na základě požadavku vedení společnosti HAVI s.r.o jsme vyšli vstříc požadavku a rozdělili úvod - zahájení a prezenční setkání na 2 části. Požadavek úpravy prezenční výuky vyplývá z potřeby kombinace pracovníků na pracovišti společnosti HAVI s.r.o.