Zahájení II. školícího běhu projektu EKOITAN

Dne 1. 12. 2010 byl projekt zahájen a jeho aktivity budou probíhat do 30. 11. 2013.

Dnes, tj. 1.4. 2011 byl zahájen II. školící běh EKOITAN, konaný v Teplicích pro zaměstnance firem, které jsou členy OHK Teplice. Jedná se o zaměstnance společností HAVI s.r.o, Vodohospodářské stavby s.r.o., Alpin Mont Servis s.r.o. a BETONSTAV a.s.. Kapacita kurzu byla naplněna na 100 %, dnešním dnem zahájilo studium 20 účastníků. Řádně byly studujícím předány pracovní pomůcky - notebook + intenet - připojení Vodafone vč. pracovních sešitů. Každý týden v trvání od 1. 4. - 17. 6. 2011 budou probíhat prezenční jednání v místě konání kurzu ve školící místnosti společnosti JOB ASISTENT s.r.o. a to na adrese Masarykova tř. 668/29, Vila Flóra, 415 01 Teplice, 2. patro.

Veškeré informace o projektu "EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním" naleznete na www.ekoitan.cz/cz/aktuality/ .