Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách na Teplicku

 

             Veřejné zakázky - Teplicko

 
 Statutární město Teplice
 
 
Název:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava střechy Domu kultury Teplice"
 
 
Od: 23.9.2013
Do: 3.10.2013
 
 
Statutární město Teplice
 
 
Název:
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - ul. Panoráma, V Domkách, Teplice-Hudcov
 
 
 
Od: 20.9.2013
Do: 8.10.2013
 
 
Statutární město Teplice
 
 
Název:

Usnesení o nařízení dražebního jednání - Angelika Lázoková
 
 
 
 Od:23.9.2013
Do: 14.11.2013
 
 
Statutární město Teplice
 
 
Název:
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
 
 
 
 
 Od: 23.9.2013
 Do: 15.11.2013
 
   Statutární město Teplice
 
 
Název:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Botanická zahrada Teplice "Výměna 2 vitrín v expozičním skleníku"
 
 
 
  Od: 11.9.2013
 Do: 27.9.2013
 
  
Statutární město Teplice
 
Název:
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zpracování evidence dešťové kanalizace na území Statutárního města Teplice dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)"
 
 
 Od: 10.9.2013
 Do: 1.10.2013