Ukončení VI. běhu EKOITAN v Chomutově

Ukončení VI. běhu EKOITAN v Chomutově

Poslední pátek v měsící listopadu, byl posledním dnem VI. běhu EKOITANu školení v Chomutově. Po hodnocení statistik a výsledků, i přes počáteční výkyvy, VI. běh patřil mezi běhy s vysokou závěrečnou aktivitou u všech 3 modulů. Účastníci se pustili i do náročných aktivit jako jsou cvičení modulů EKO, IT a AN. Úspěšně zakončilo a certifikát převzalo všech 20 studujících, složených ze zaměstnanců firem ENERGO Tušimice, REN company, SSG a Betonárka Gellner. Fotodokumentace z ukončení VI. běhu je ke shlédnutí na webových stránkách projektu.