Ukončení V. běhu EKOITAN v Chomutově

Dne 22.6.2012 byl ukončen V. běh projektu EKOITAN.

Dne 22.6.2012 byl úspěšně dokončen V. běh školení EKOITAN pořádaný v Chomutově pro společnost NOEL-Plus CV, s.r.o.. V. běhu se účastnilo 20 studujících, zaměstnanců jmenované společnosti. Úspěšně dokončil kurz plný počet studujících. Taktéž proběhlo řádné předání a převzetí učebních pomůcek, ntb a připojení, vše také bezproblémově. Na závěrečném setkání proběhla diskuze s účastníky o zvolené formě a samozřejmě obsahu školení. Reakce byly vesměs pozitivní, neboť školení splnilo svůj účel - "školit, nenudit a nenutit". Aktivitu školení, aktivitu účastníků lze hodnotit jako aktivitu mírně nadprůměrnou. Vesměs byl odevzdán větší počet cvičení ve všech modulech, než je obvyklé. Výsledky aktivit - především testů se pohybovaly mezi 90-100%.

Všem gratulujeme a přejeme mnoho zdaru a využití nově získaných znalostí a vědomostí