Ukončení IV. běhu EKOITAN v Lounech

Dne 30.3.2012 byl ukončen IV. běh projektu EKOITAN v Lounech.

pátek 30.3.2012 jsme se naposledy setkali se studujícími našeho EKOITANu v Lounech. Poslední páteční prezenčí setkání proběhlo úspěšně. Přítomných byl plný počet, což bylo 20 účastníků. Zpravidla jako obvykle došlo ke zpětnému vyhodnocení přínosu školení, především metody výuky tzv. eLearningu. Vesměs byla velice kladně hodnocena možnost studovat kdekoli a kdykoli s nápomocí tutorů jednotlivých modulů a konsultačních setkání s lektory. Úspěšně absolvovalo tento běh celých 20 účastníků, kdy jim na konci byla rozdána Osvědčení o absolvování kurzu.

Výsledky statistik hovoří jednoznačně. V. běh školení EKOITAN v Lounech pro společnosti EKOSTAVBY s.r.o., V.H.V s.r.o. a M2Sors s.r.o. patří mezi doposud nejlepší, co se týká jak návštěvnosti, počtu přístupů, plněných aktivit v moodlu tak i výsledků cvičení a testů. GRATULUJEME !!!