Ukončení II. školícího běhu EKOITAN

Projekt EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním je realizován Okresní hospodářskou komorou Teplice. Doba realizace projektu činí 3 roky. Datum zahájení realizace projektu je od 1.12.2010 a datum ukončení realizace k 30.11.2013

Dne 17.6.2011, pátek, proběhlo poslední prezenční setkání účastníků projektu - EKOITAN. Tímto byl úspěšně ukončen II. běh školení. II. školící běh absolvovalo úspěšně 20 studujících z celkového počtu 20 přihlášených, jedná se zaměstnanci firem HAVI s.r.o, VHS s.r.o., Betonstav a.s., Alpin Mont servis s.r.o., jenž jsou zapojeným podnikem. V průběhu posledního prezenčního dne byli účastníci požádáni o vyplnění hodnotících dotazníků, Evaluace, k jednotlivým učebním modulům EKO, IT a AN. Po vyplnění hodnocení proběhlo předání a převzetí notebooků vč. příslušenství od všech účastníků školení bez škody či případné ztráty. Účastníkům školení byla předána Osvědčení o absolvování kurzu. Taktéž byli účastníci seznámeni s možností, kdykoli po dobu konání projektu, využívat učební text, informace v učebních modulech pro svoji potřebu či možnost kontaktovat tutora s novým pracovním problémem spadající do učební problematiky.