Ukončení I. školícího běhu projektu EKOITAN

Projekt EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním je realizován Okresní hospodářskou komorou Teplice. Doba realizace projektu činí 3 roky. Datum zahájení realizace projektu je od 1.12.2010 a datum ukončení realizace k 30.11.2013.

V pátek dne 25. 3. 2011 proběhlo řádné ukončení I. školícho běhu EKOITAN v Mostě pro cílovou skupinu zaměstnanci společnosti BETONBLOCK s.r.o. Celkový počet úspěšných absolventů činil 20 studujících. Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme!!! Na základě účasti a aktivit školení EKOITAN byla účastníkům školení předána Osvědčení o absolvování kurzu. Nadále budou pro účastníky po celou donu konání projektu jejich kurzy zpřístupněny, aby umožnily si nově získané informace ověřit a pracovat s nimi. Taktéž jsou jim nadále k dispozici lektoři a tutoři.  Cíle projektu jsou tak částečně průběžně naplňovány.

Veškeré informace o projektu "EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním" naleznete na www.ekoitan.cz/cz/aktuality/ .