Seznam důležitých kontaktů pro podnikatele

Přinášíme Vám přehled kontaktů důležitých pro Vaše podnikání.

 

 

 
 SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ PRO PODNIKATELE 
 
 
FINANČNÍ ÚŘAD
ÚŘAD SOCIÁLNÍ SPRÁVY A ZABEZPEČENÍ
ÚŘAD PRÁCE TEPLICE
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
KATASTR NEMOVITOSTÍ TEPLICE
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
AGRÁRNÍ KOMORA ČR
GRANTOVÁ AGENTURA ČR
TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR
CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
CZECHINVEST-agentura pro podporu podnikání a investic
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTÍ NAD LABEM
CZECHTRADE-agentura s informacemi o světových trzích
CEBRE-Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EU
PODNIKATELSKÉ A INOVAČNÍ CENTRUM
CELNÍ SPRÁVA
 

 

FINANČNÍ ÚŘAD TEPLICE
Dlouhá 143/42
Teplice 415 01
 
Telefon: 417 551 111
Fax:        417 531 890
Elektronická podatelna:
E-mail:
Tato emailová schránka není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
ID datové schránky:   df7n6d6   
Web:
 
ÚŘAD SOCIÁLNÍ SPRÁVY A ZABEZPEČENÍ (OSSZ) Teplice
Přítkovská 1576/44
Teplice 415 01
 
Telefon:   417 591 111
Fax:          417 563 020
Web:
 
Klientské centrum              podatelna             pokladna
PO   8.00-17.00                  8.00 – 17.00        9.00-11.30, 12.30 – 15.00
ÚT    8.00-14.00                  8.00 – 16.00        -----
ST     8.00-17.00                  8.00 – 17.00        9.00-11.30, 12.30 – 15.00
ČT     8.00-14.00                  8.00 – 16.00        -----
PÁ    8.00-13.00                  8.00 – 14.00        -----
 
ÚŘAD PRÁCE TEPLICE
Vrchlického ul.
415 01 Teplice
 
Státní sociální podpora – Vrchlického 1093/2 Teplice 415 01
Telefon: 950 167 511
Zprostředkování zaměstnání a příjem uchazečů
Vrchlického 725/1 (pod nádražím ČSAD)
Telefon: 950 167 497     
PO 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ÚT   8.00 – 11.00    -----
ST   8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ČT   8.00 – 11.00    -----
PÁ 8.00 – 11.00    jen noví uchazeči o zaměstnání a pozvaní
 
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
Statutární město Teplice
Nám. Svobody 2
415 95 Teplice
 
 
 
 
Vedení města – sídlí na této adrese
 
Obecní živnostenský úřad
Vedoucí oddělení: Karel Blaschke
Telefon: 417 510 140 (135,127,136,132,125,141,138)  
E-mail:    blaschke@teplice.cz
                                            
Úřední hodiny PO 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
                           ST 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
 
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Vedoucí odboru: Ing. Oldřich Lukeš
Telefon: 417 510 343
E-mail:   lukes@teplice.cz
 
Odbor kultury školství a sportu
Vedoucí odboru: Bc. Helena Zámostná E-mail: zamostna@teplice.cz
Vedoucí oddělení: Telefon: 417 530 431
PO, ST    8.00 – 12.00
             13.00 – 17.00
 
Finanční odbor
Vedoucí odboru: Ing. Roman Jodas
Telefon: 417 510 308
E-mail:    jodas@teplice.cz
PO,ST   8.00 – 12.00
           13.00 – 17.00
 
Czech POINT
Czech Point je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, díky kterému mohou občané obstarat více potřebných dokumentů na jednom místě.
 
 Ověřené výstupy v rámci projektu Czech Pointu poskytujeme v informační kanceláři magistrátu města – v hlavní budově na náměstí Svobody 2 v Teplicích v těchto úředních hodinách:
PO, ST               8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ÚT,ČT a PÁ       8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Dotazy můžete směřovat na elektronickou adresu: doksanska@teplice.cz
 
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
-Mírové náměstí 2970
 415 01 Teplice
Odbor správních činností (matrika, evidence obyvatel, osobní doklady,
dopravní agendy)
Vedoucí odboru: Bc. Pavel Válek
Telefon: 417 510 802 
Informace a výdej tiskopisů: 417 510 829
 
ODDĚLENÍ MATRIKY
vedoucí Ivana Bayerlová
Telefon: 417 510 825, 824, 823
E-mail:    Bayerova@teplice.cz
 
PO,ST                8.00 – 11.45,   13.00 – 17.00
ÚT, ČT a PÁ      8.00 – 11.45,    13.00 – 14.30
 
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND 
vedoucí Martina Vrbová
Telefon: 417 510 803 (831, 815, 814,813, 812, 811, 842, 820, 822, 821, 818)
PO,ST               8.00 – 11.45, 13.00 – 17.00
ÚT, ČT a PÁ     8.00 – 11.45, 13.00 – 14.30
 
ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ  
vedoucí Ing. Jana Pernerová
Telefon: 417 510 988 (970, 967, 968, 973, 973, 989)
 
PO, ST    8.00 – 12.00
             13.00 – 17.00  
 
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH AGEND
vedoucí Vladimír Hnízdil
Telefon: 417 510 840 (806, 808, 809)
E-mail:    hnizdil@teplice.cz
 
PO, ST             8.00 – 11.45, 13.00 – 17.00
ÚT, ČT a PÁ    8.00 – 11.45, 13.00 – 14.30
 
Odbor dopravy a životního prostředí
Vedoucí odboru: BC. Ivana Müllerová 
Telefon: 417 510 902
E-mail:    Millerova@teplice.cz
 
Vedoucí oddělení:
Ing. Dagmar Teuschelová
Telefon: 417 510 903
E-mail:    teuschelova@teplice.cz
 
PO, ST    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vedoucí odboru: Bc. Iva Tichá   
Telefon: 417 510 952
E-mail:    ticha@teplice.cz
 
Informační centrum: 417 510 551 (512)
 
Oddělení sociální péče
Vedoucí odboru: 417 510 955 (954, 950, 953)
Oddělení sociálně právní ochrany
Vedoucí oddělení Martina Fialová
Telefon: 417 510 957 (945, 979, 962, 940, 959, 956, 960, 947, 958,
                                         942, 977, 948, 961, 946, 944)
 
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
-Benešovo náměstí 840
 415 01 Teplice
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Vedoucí oddělení: Bc. Zita Sotorníková
Telefon: 417 510 668, 667, 666
 
Otevírací pracovní doba: PO – PÁ    8.00 – 17.00
V období květen – září   také v sobotu   8.00 – 12.00
 
KATASTRÁLNÍ  ÚŘAD
Katastrální pracoviště Teplice
J.V.Sládka 1151/10
Teplice 8 415 01
P.O.BOX 3
 
 
Ředitelka: Ing. Iveta Kohnová
 
Úřední hodiny pro veřejnost
PO, ST 8.00 – 17.00
Úřední hodiny pro geodety
ÚT, ST a ČT 8.00 – 11.30, 12.00 – 14.00
Podatelna
PO, ST             8.00 – 17.00
ÚT, ČT a PÁ    8.00 – 14.00
 
Telefon: 417 512 601
Fax:         417 537 427
ID datové schránky: e2siex6
Web:
 
MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ
Těšnov 65/17
Praha 1, 110 00
 
 
Informace pro veřejnost:
Telefon: 221 812 425, 221 812 184, 221 811 111
E-mail:    info@mze.cz
                info@mze.cz
Web:      www.eagri.cz
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Na Františku 32
110 15 Praha 1
 
 
Telefon: 224 851 111
E-mail:      posta@mpo.cz
Web:        www.mpo.cz
 
Datová schránka ID bxtaaw4
 
AGRÁRNÍ KOMORA ČR
Štěpánská 63
110 00 Praha 1
 
Sekretariát
Hana Volešáková   
Telefon: 724 969 360 volesakova@akcr.cz
Valerie Ivašková     
Telefon: 731 652 466 sekretariat@akcr.cz
 
GRANTOVÁ AGENTURA ČR
Evropská 2589/33 b
160 00 Praha 6
 
 
 
 
Sekretariát GA ČR
Telefon: 227 088 840, 227 088 841
E-mail:    info@gacr.cz
Web:      www.gacr.cz
PO – ČT    9.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
PÁ             9.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR
Evropská 2589/33 c
160 00 Praha 6
Telefon: 234 611 111
E-mail:    info@tacr.cz
Web:      www.tacr.cz
    
CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ ČR
(Pobočka Chomutov)
Školní 1183/10
430 01 Chomutov
 
Vedoucí pobočky: Ing. Jindřich Puchinger
Telefon: 474 623 720, 474 623 721
             puchinger@crr.cz
Web:   www.crr.cz
CZECHINVEST Agentura pro
podporu podnikání a
investic
 
Centrála Praha
Telefon: 296 342 500
E-mail:    info@czechinvest.cz
 
Zelená info linka o programech podpory podnikání
Telefon: 800 800 700
 
PO – PÁ    9.00 – 13.00
 
Regionální zastoupení Ústí nad Labem
Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 200 960
 
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ (patentový
úřad)
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč
 
Telefon: 220 383 111, 224 324 718
E-mail:    posta@upv.cz
Adresa datové schránky ix6aa38
 
Helpdesk
Tiskový mluvčí:
Ing. Josef Dvornák
 
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Karnet ATA a certifikační služby
Olga Turková
Telefon: 475 272 362
Otevírací doba:
PO – PÁ   8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
 
CZECH TRADE
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Zelená linka pro export
Telefon: 800 133 331
 
Pro volání ze zahraniční
Tel: +420 224 907 820
 
Oddělení marketingu a komunikace
Telefon: 224 907 812, 224 907 508
 
CEBRE
Česká podnikatelská
Reprezentace při EU v
Bruselu
Freyova
CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentaci lze v České republice kontaktovat prostřednictvím jejích zakladatelů.
Pro členy Hospodářské komory ČR:
Hospodářská komora České republiky
Freyova 27
190 00 Praha 9 – Vysočany
Telefon: 296 646 356
E-mail:    eu@komora.cz
Web:      www.komora.cz
 
Pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR                                                               
Sekce vnějších vztahů
Miroslava Trublová
Freyova 948/11
190 05 Praha 9
Telefon: 225 279 111 (404)
Web:   www.spcr.cz
 
Pozn. Subjekty, které nejsou členy ani jedné z nich mohou kontaktovat libovolné místo.
 
SVAZ PRŮMYSLU A 
DOPRAVY ĆR
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany
Telefon: 225 279 111
E-mail: spcr@spcr.cz
Web:   www.spcr.cz
 
Regionální manažer pro Ústecký a Karlovarský kraj:
Václav Pavelek
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Tel: 733 643 512
 
STÁLÉ ZASTOUPENÍ
ČESKÉ REPUBLIKY PŘI
EVROPSKÉ UNII
15, rue Caroly
1050 – Ixelles Bruxelles
Belgium
Kontakt na Stálé zastoupení ČR při EU
Telefon: +32 2 2139 111
 
Úřední hodiny
PO – ČT   8.15 – 17.30
PÁ            8.15 – 16.15
 
PODNIKATELSKÉ A 
INOVAČNÍ CENTRUM
 
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. budovatelů 2830/3
434 01 Most
Telefon: 476 208 610
E-mail:    info@vuhu.cz
Web:      www.vuhu.cz
 
CELNÍ SPRÁVA
Celní úřad pro Ústecký
Kraj
Hoření 3540/7A
400 00 Ústí nad Labem 11
Vedení celního úřadu:
plk. Mgr. Jiří Marbach – ředitel CÚ
plk. Ing. Vladimír Štainer – statutární zástupce ředitele CÚ
 
Úřední hodiny:
PO, ST 8.00 – 17.00
 
Detašované pracoviště Ústí nad Labem
Přístavní 8
400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 475 258 703
Kód datové schránky: gabny7s
 
Další kontakty
Celní agenda: 475 258 733
Daňová agenda: 475 258 731
Agenda vymáhání: 475 258 703
 
Úřední hodiny pro styk s veřejností:
PO, ST 8.00 – 17.00
 
Pracovní doba:
ÚT,ČT 8.00 – 15.00
PÁ      8.00 – 14.00
 

 

 
                           SEZNAM DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ
 
 
POLICIE
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR UK - Teplice
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST TEPLICE
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST ÚSTÍ NAD LABEM
 
POLICIE
 
 
 
Městská policie Teplice
Přestupky:     417 510 506
Stálá služba:   417 510 511
Útulek pro toulavá a opuštěná zvířata: 417 510 506
 
Městská policie Krupka
Telefon: 417 861 107
Mobil:     602 413 489
 
Infolinka cizinecké policie pro Ústecký kraj
Masarykova 29
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 974 421 846
E-mail:    ocpul@mvcr.cz
 
-detašované pracoviště Chomutov – Beethovenova 5689, Kord č.2
 Telefon: 974 443 171
 
Policie České republiky
Dopravní inspektorát Teplice 417 534 389
Obvodní oddělení Teplice 417 569 471
 
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
 
 
 
Odbor Teplice
Telefon: 950 441 011
 
Odbor Ústí nad Labem
Telefon: 950 441 205
 
Elektronická spisovna: spisovna.tp@ulk.izscr.cz
ID datové schránky:     auyaa6n
 
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST TEPLICE
 
 
 
DOSPĚLÍ: vchod vedle Polikliniky
 
Telefon: 417 519 721
PO – PÁ           18.00 – 21.00
SO, NE a SV      10.00 – 19.00
 
DĚTI:
Telefon: 417 519 722
-umístění i ordinační hodiny jsou totožné
 
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
ÚSTÍ NAD LABEM
Areál Masarykovy nemocnice
Ul. Sociální péče 12a
401 13 Ústí nad Labem
 
 
 
 
DOSPĚLÍ:
Budova A – oddělení EMERGENCY
 
Telefon: 475 210 333
 
PO – PÁ        18.00 – 21.00
SO, NE a SV     9.00 – 18.00
 
DĚTI: areál Masarykovy nemocnice (dětská klinika)
Telefon: 472 778 335
 
Ordinační hodiny jsou totožné.