Regenerace brownfieldů

 

Vláda schválila nový program na podporu zaměstnanosti a rozvoje strukturálně

postižených regionů. Podpora se bude týkat Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského

kraje a bude určena zejména na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů.

Program by měl přinést celkem až 2 000 nových pracovních příležitostí. O dotace na

přeměnu brownfieldů a jejich přípravu k novému využití budou moci žádat postižené

kraje a obce. Získat mohou 70 až 85 % způsobilých výdajů. Cílem je vytvořit podnikatelsky

využitelné plochy a nemovitosti, v nichž ve výsledku vzniknou nová pracovní

místa. Ze státního rozpočtu jsou na tento program vyčleněny 2 mld. Kč určené pro období

2017 až 2023. Z programu nebude možné hradit odstraňování případných ekologických zátěží.

.