Pracovní snídaně s personalisty

Cílem akce "Snídaně s personalisty" bylo především zavést diskusi na téma „moderní personalistika“.

 

                     

                                                                                    

 

                                                                                                

  

Dne 10. 4. Proběhla ve společnosti JOB ASISTENT s.r.o. Pracovní snídaně s personalisty, která se

konala v rámci realizace projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji.

Akce se zúčastnili partneři projektu i pozvaní hosté – personalisté z významných firem z regionu.

Pracovní snídaně měla za cíl prezentovat problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce,

slaďování pracovního a osobního života, vyzdvihnout pozitiva stále nepříliš využívaných flexibilních

forem práce a především zavést diskusi na téma „moderní personalistika“.

S vlastní prezentací o způsobu řešení personálních záležitostí vystoupily členky řídícího výboru

rovných příležitostí: Bc. Iveta Hradecká z Českého porcelánu a.s., Bc. Marie Račkovičová z Města

Dubí a Mgr. Ivana Bočánková z MAS Vladař o.p.s. Příkladem dobrých zkušeností přispěla v rámci diskuse

také Mgr. Alena Šimková ze společnosti ČEZ a.s.

                                                                                                                       Projektový tým.