Informace o projektu Rovné příležitosti

Vážení členové Okresní hospodářské komory Teplice, rádi bychom Vás touto cestou informovali o projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji, jehož je Okresní hospodářská komora Teplice partnerem.

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí o problematice rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, slaďování pracovního a osobního života a rovněž na možnosti flexibilních forem zaměstnávání. Realizátorem projektu je společnost :JOB ASISTENT s.r.o.

      Projekt nabízí zajímavé aktivity pro nezaměstnané ženy, žen po mateřské nebo rodičovské dovolené, případně ženy nad 45 let věku. Jedná se o rekvalifikační kurzy, vzdělávací aktivity, právní, psychologické i finanční poradenství. Vše je zaměřeno k podpoře při vstupu do zaměstnání. Vlastní uplatnění na trhu práce je podpořenou formou dotace na pracovní místo ve výši až 140 000,-Kč na 10 měsíců.
     Partnery tohoto projektu jsou, město Dubí, Okresní hospodářská komora Teplice, Centrum Lounská, MAS Vladař a Český porcelán a.s..
     Bližší informace oprojektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji získáte na www.job-asistent.cz, případné otázky Vám zodpoví koordinátorka projektu Ing. Karolína Čuříková,curikova@job-asistent.cz, tel.: 731 515 148, případně organizační pracovnice řídícího výboru rovných příležitostí Ing. Karolína Herdová,herdova@job-asistent.cz, tel.: 734 586 041.