Projekt TRANSFER

Vážení členové Okresní hospodářské komory Teplice, rádi bychom Vám touto cestou představili projekt TRANSFER- Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji , jehož partnerem je KHK ÚK.

Související soubory

Projekt Transfer
Adobe AcrobatPDF | 213,04 kBuložit

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s ÚPČR krajskou pobočkou v Ústí n/Labem.

 

·         Realizace projektu:              1. 6. 2016 – 31. 10. 2018

·         Cílová skupina:         Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání                      nebo v profesní přípravě:

                                               A) Mladí lidé - sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením. Mladí lidé, kteří předčasně ukončili vzdělávání, a ocitli se ve slepé uličce, postrádají kvalifikaci, pracovní dovednosti či zkušenosti, což snižuje jejich šanci na uplatnění se na trhu práce

 

B) Mladí lidé - absolventi středních škol a středních odborných učilišť, kteří ukončili školský systém a jsou motivování poprvé vstoupit na trh práce

 

C) Mladí lidé - kteří ukončili vysokoškolské vzdělávání, mají odbornost, kvalifikaci a hledají udržitelné zaměstnání v regionu Ústeckého kraje

 

                                   D) Mladí lidé - absolventi středních škol a středních                  odborných učilišť, kteří ukončili školský systém a jsou motivování zahájit samostatně výdělečnou činnost

 

·         Partneři projektu:    WHITE LIGHT I.

                                               Člověk v tísni, o.p.s.

                                               Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

                                               OMNI TEMPORE o.p.s.

                                               DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

                                               PRO LITVÍNOV, o.p.s.

                                               Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

                                               Most k naději

                                               Úřad práce České republiky

 

·         Zapojení min. 700 osob do projektu rozdělených mezi celkem 16 poradenských pracovišť.

 

·         16 kontaktních poradenských center – tzv. THD  v následujících městech - Bílina, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Litvínov - Janov, Louny, Lovosice, Meziboří, Most, Most - Chánov, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec.

 

 

 FB profil projektu TRANSFER

 

Webové stránky projektu TRANSFER