Procedury pro daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých členských zemích EU

Cílem této brožury je informovat o procedurách pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem ve všech členských státech EU v případě, že jak poskytovatel služby, tak její příjemce jsou usazeni v EU. O každé členské zemi lze nalézt: informace o příslušném zákoně o DPH i s internetovým odkazem (zákon je ve většině případů k dispozici pouze v národním jazyce, v některých případech také v angličtině), informace o příslušných článcích zákona (týkající se místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitostem a procedur pro platbu DPH) a stručné shrnutí.

Zdroj : http://www.crr.cz/