Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích

Související soubory

podnikvesluzbach
Adobe AcrobatPDF | 1,01 MBuložit

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo příručku „Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích". Tato příručka je určena českým podnikatelům a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění českých firem v pěti vybraných zemích, jimiž jsou Belgie, Estonsko, Švédsko, Velká Británie a Rakousko. Každý trh vykazuje specifika, od povinného členství v profesním sdružení až po odlišný systém registrace při usazování. Příručka nabízí českým poskytovatelům služeb návod, jak zjištěná specifika překonat, čímž by mělo dojít k významnému usnadnění překonávání bariér vstupu na trh a působení na něm.

 

 

 

 

 

Převzato z portálu BusinessInfo.cz

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu