Příručky pro podnikatele

Příručky pro podnikatele

BROŽURA: Evropské programy v letech 2014-2020 – Inspirace pro podnikavé

Česká podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem…

celý článek

Dočasná činnost agentur práce v jiných zemích EU

Dočasná činnost agentur práce v jiných zemích EUZdroj : http://www.crr.cz/ 

celý článek

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

Publikace "Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky" je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb v Německu a Rakousku, ale věnuje se také obecně právním…

celý článek

Procedury pro daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých členských zemích EU

Cílem této brožury je informovat o procedurách pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem ve všech členských státech EU v případě, že jak poskytovatel služby, tak její příjemce…

celý článek

Ochrana duševního vlastnictví

Každý podnikatel při zahájení podnikatelské činnosti zvažuje, jaké prostředky jsou pro úspěšné podnikání nezbytné. Nikdo z nich nepochybuje o nutnosti a účelnosti prostředků hmotného charakteru…

celý článek

Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo příručku „Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích". Tato příručka je určena českým podnikatelům a jejím cílem je zhodnotit možnosti uplatnění…

celý článek

Podpora malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a Hospodářské komory České republiky. …

celý článek

Příručka pro podnikání v roce 2010

Po velikém ohlasu, který sklidila tištěná publikace „Příručka pro podnikání v roce 2008“, a „Příručka pro podnikání v roce 2009“ přišla Hospodářská komora České republiky s jejím 3.…

celý článek

Seznam oborových příruček

Seznam oborových přírušek pro podnikatele.

celý článek

Příručka pro podnikatele "Jak sepsat podnikatelský plán"

Praktická příručka pro podnikatele"Jak sepsat podnikatelský plán".

celý článek