Překonané bariéry

Okresní hospodářská komora Teplice je partnerem a podporuje aktivity projektu "Překonané bariéry", který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Související soubory

Překonané bariéry
Adobe AcrobatPDF | 187,26 kBuložit
Prioritní osa:3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/31.00045
Zahájení realizace projektu:1. 1. 2010
Ukončení realizace projektu:31. 12. 2011