Přehled dění v evropských institucích v tomhle týdnu

V pondělí se v Lucemburku koná mimořádné zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ve Štrasburku začne plenární zasedání Evropského parlamentu.
V úterý pokračuje plenární zasedání a Evropská investiční banka pořádá v Polsku 25. ekonomické fórum.
Ve středu pokračuje plenární zasedání, na kterém pronese předseda Evropské komise Juncker zprávu o stavu unie. Na plénu se bude hlasovat mimo jiné o zprávě z vlastní iniciativy poslankyně Dlabajové s názvem Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století.V EHSV se sejde studijní skupina kvůli představení návrhu Akčního plánu proti pašování migrantů.
Ve čtvrtek se v rámci lucemburského předsednictví koná konference na téma: „Rozmanitost a mnohojazyčnost v raném dětství v oblastech vzdělání a péče“ a dojde k ukončení plenárního zasedání.
V pátek proběhne neformální setkání ministrů hospodářství a financí v Lucemburku, které bude pokračovat do soboty.
V sobotu se sejde Euroskupina.