Přehled akcí pro podnikatele roce 2013

Seznam seminářů, veletrhů, konferencí určených především pro podnikatele..

  

 

Přehled akcí pro podnikatele

6.5

Chomutov

Odborný seminář „Právní aspekty česko-německých obchodních vztahů“

Problematika příhraniční spolupráce a styk s německými úřady ve spojení s pracovněprávními povoleními, např. úřadem práce, celním úřadem, cizineckou policií a finančním úřadem.

Pořadatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Chomutov

Místo: OHK Chomutov (areál Technologického parku, budova C, 1. patro), Chomutov, Cihlářská 4132

Email: tucek@rra.cz

Telefon: +420 417 637 452

URL: http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/akce/pravni-aspekty-cesko-nemeckych-obchodnich-vztahu?FfEventItem_page=3

 

9.5

Praha

 

Odborný seminář Rusko – exportní a investiční příležitosti

Představí perspektivní obory, Obchodní kontakty, doporučené kroky pro vstup na tamní trh, obchodní, jednání a zvyklosti v regionu (interkulturní specifika).

Pořadatel: CzechTrade

Místo: CzechTrade, Praha 2, Dittrichova 21

E-mail: dana.sourkova@czechtrade.cz

Telefon: 224 907 529

URL: http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/seminar-rusko-exportni-a-investicni-prilezitosti/

 

14.5

Ústí n.L.

 

Odborný seminář Finanční fórum.

Jak aktivně vyhledávat finanční zdroje, jak se zdokonalit v prezentaci projektů a přesvědčit partnery o reálnosti podnikatelských záměrů. Nejen na tyto otázky mohou najít odpovědi žadatelé o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), představitelé start-up a spin-off firem s inovačním potenciálem a další zájemci v rámci Finančního fóra.

Napsat kvalitní podnikatelský plán, získat vhodného partnera pro rozvoj podnikání nebo zajistit financování projektu může být obzvlášť pro začínající podnikatele obtížné. A právě s tím mají budoucím i stávajícím podnikatelům pomoci Finanční fórum.

Účast na akci je bezplatná.

Pořadatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou, Deloitte Advisory, Genesis Capital a Institutem pro technologický a inovační management VŠE v Praze

Místo: Ústí nad Labem

 

22.5

OHK Teplice

 

Odborný seminář Jak před správcem daně obhájit daňově uznatelné náklady (výdaje)

Místo: OHK Teplice, zasedací místnost, U Císařských lázní 19, Teplice

Od 15.00 hod.

Pro členy OHK Teplice ZDARMA

 

 

23.5.

  Most

 

Odborný seminář – Investiční pobídky v České republice

Cílem semináře je podrobně seznámit zájemce o investiční pobídky se současným zněním Zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který byl v červenci 2012 novelizován.

Pořadatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Místo: Okresní hospodářská komora Most, Most

E-mail: alena.hajkova@czechinvest.org

Telefon: +420 475 200 960

URL: http://czechinvest.org/investicni-pobidky-v-ceske-republice-most?term=20.5.2013&place=Most

 

 

23.5.

  Ústí

   n.L.

 

Odborný seminář – Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Cílem semináře je podrobně seznámit žadatele, kteří mají schválené projekty, s aktuálními informacemi z Operačního programu Podnikání a Inovace s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu.

Pořadatel: CzechInvest

Místo: Regionální kancelář pro Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Mírové náměstí 34

E-mail: irena.petrackova@czechinvest.org

Telefon: +420 475 200 960

URL: http://www.czechinvest.org/151jak-na-monitoring-projektu-a-zadost-o-platbu-voppi?term=23.5.2013&place=%C3%9Ast%C3%AD+nad+Labem

 

30.5

Praha

 

Odborný seminář Začínáte podnikat ? - Spory

Pořadatel: Inovacentrum ČVUT v spolupráci s advokátní kanceláří C´M´S

Cameron McKenna v.o.s.

Místo: C´M´S – Palladium, Praha 1, Na Poříčí 1079/3a

E-mail: zemanova@inovacentrum.cvut.cz

Telefon: 777 456 907

URL: http://www.inovacentrum.cvut.cz/akce/cms

5.6

OHK Teplice

 

Odborný seminář Dodání zboží do (JČS) Jiného členského státu EU – prokazování osvobození od DPH.

Místo: OHK Teplice, zasedací místnost, U Císařských lázní 19, Teplice

Od 15.00 hod

Pro členy OHK Teplice ZDARMA

 

11.6

Praha

 

Odborná konference  Svět informatiky ve zdravotnictví – se zabývá problematikou IT bezpečnosti, využití moderních nástrojů pro automatizaci,

Komunikaci a zvyšování procesů v oblasti zdravotnictví.

Pořadatel: Exponet s.r.o.

Místo: Kongresové centrum U Hájků, Praha

E-mail: info@expo-net.cz

URL: http://zdravotnictvi.expo-net.cz/

Telefon: 226 066 933

 

20.6

Praha

 

Informační schůzka – Prezentace sektoru privátních značek v USA

Prezentace aktuálních informací, specifika místního podnikatelského prostřední, doporučení pro české firmy a další užitečné tipy a informace.

Pořadatel: CzechTrade

Místo: CzechTrade, Praha 2, Dittrichova 21

Telefon: 224 907 529

URL: http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/seminar-informacni-schuzka-prezentace-sektoru-privatnich/

 

24.6

Praha

 

Odborný seminář Informační zdroje pro analýzu příležitostí a rizik v konkurenčním prostředí – vhodný pro pracovníky na vedoucích pozicích, pracovníky strategického managementu a pro majitele malých a středních firem včetně živnostníků a pracovníků marketingu.

Pořadatel: top vision s.r.o.

Místo: Praha

E-mail: zc@topvision.cz

Telefon: 234 718 707

URL: http://www.topvision.cz/nabidka/odborne-seminare-a-cykly/informacni-zdroje-pro-analyzu-prilezitosti-a-rizik-v-konkurencnim-prostredi/?utm_source=newsletter_2715&utm_medium=email&utm_campaign=13s094_1

 

27.6

Praha

 

Odborný seminář Pracovní právo, ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů

Pořadatel: Inovacentrum ČVUT v spolupráci s advokátní kanceláří C´M´S

Cameron McKenna v.o.s.

Místo: C´M´S – Palladium, Praha 1, Na Poříčí 1079/3a

E-mail: zemanova@inovacentrum.cvut.cz

Telefon: 777 456 907

URL: http://www.inovacentrum.cvut.cz/akce/cms