PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ POMOCÍ INTERNETU

Blíží se datum podání daňového přiznání, a proto Vám přinášíme informace o možnosti podání pomocí internetu.

 

 

 PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ POMOCÍ INTERNETU

 
 
     V současné době lze podávat drtivou většinu daňových formulářů pomocí internetu.
Pro tyto účely připravila Česká daňová správa v souladu s platnou legislativou možnost podávat nejen daňová přiznání, ale i daňová podání, hlášení a další písemnosti, a to v elektronické podobě.
K tomu slouží aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“, zkráceně EPO. Jedná se de facto o elektronickou podatelnu. Každé podání je možné opatřit uznávaným elektronickým podpisem, nicméně je možné odeslat i bez něj. Dokument informuje o technických předpokladech a o postupu
Při podávání písemností touto formou.
 
-Internetové podání se uskutečňuje prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ověřeným certifikační autoritou. Datovou zprávu pak uživatel zasílá finančnímu úřadu a nemusí sídlo správce daně navštěvovat osobně.
Internetová aplikace pro podání přiznání k dani však může být prospěšná i těm poplatníkům, kteří nejsou držitelem zaručeného elektronického podpisu. V tomto případě jej vyplní stejným způsobem. Poté stačí příslušný dokument vytisknout a zaslat jej podepsaný poštou nebo předat osobně na podatelnu finančního úřadu, a to nejpozději do pěti dnů.
 

DAŇOVÝ SUBJEKT MŮŽE ELEKTRONICKY ODESLAT NAPŘ. TATO PODÁNÍ:

-Přiznání k dani z přidané hodnoty
-Souhrnné hlášení VIES
-Daň z příjmu fyzických osob
-Daň z příjmu právnických osob
-Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh
-Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
-Daňové přiznání k dani silniční
-Daňové přiznání k dani nemovitostí
-Přihlášky k registracím a oznámení změn pro fyzické osoby a právnické osoby
-Hlášení platebního zprostředkovatele podle § 38fa zákona 586/1992 Sb.
-Obecné písemnosti
  
Výčet a přehled všech formulářů lze nalézt na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces.
 
Všechna uvedená daňová přiznání lze v elektronické podobě zpracovávat prostřednictvím internetové aplikace
 
Internetové podání se uskutečňuje prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ověřeným certifikační autoritou. Datovou zprávu pak uživatel zasílá finančnímu úřadu a nemusí sídlo správce daně navštěvovat osobně. Internetová aplikace pro podání přiznání k dani však může být prospěšná i těm poplatníkům, kteří nejsou držitelem zaručeného elektronického podpisu. V tomto případě jej vyplní stejným způsobem. Poté stačí příslušný dokument vytisknout a zaslat jej podepsaný poštou nebo předat osobně na podatelnu finančního úřadu, a to nejpozději do pěti dnů.
Výčet a přehled všech formulářů lze nalézt na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces.
Všechna uvedená daňová přiznání lze v elektronické podobě zpracovávat prostřednictvím internetové aplikace EPO (Elektronické podání pro daňovou správu).
Aplikace EPO je skutečnou aplikací, která existuje jak v online podobě (v rámci příslušných internetových stránek), tak také v podobě samostatné aplikace pro offline použití. Uživatel tak může data vkládat jak online, tak i do stažených formulářů aplikace v době, kdy není připojen. Teprve následně pak může obsah svého podání předat na „společné rozhraní správců daně“, které se již postará o správné další nasměrování (k příslušnému správci daně). Stejn
V případě podání s datovou zprávou neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem se ještě vyžaduje podání v písemné podobě, tj. doručení vytištěného „e-tiskopisu“ správci daně.
ě tak je možné předat připravené podání v elektronické formě na datovém nosiči (např. na disketě). Služeb EPO tak může využít i ten, kdo má k dispozici pouze pomalé připojení k internetu.
 

 

 

Zdroj: