Okresní hospodřská komora Teplice zahájila sérii seminářů s daňovou problematikou

SEMINÁŘ DAŇOVÁ KONTROLA POHLEDEM DAŇOVÉHO SUBJEKTU – CHYBY A ÚSKALÍ

Dne 20.3.2013 pořádala Okresní hospodářská komora Teplice odborný seminář Daňová kontrola
pohledem daňového subjektu – chyby a úskalí.
Po přivítání všech účastníků byl všem předán balíček odborných materiálů k semináři, poznámkové listy a také bylo nabídnuto malé občerstvení.
Pan Ing. Jiří Matějka začal hovořit o problémech jurisdikce a přednesl problémy týkající se praxe. Hovořilo se o tom, co podnikatelský subjekt v zákonech nenajde a vysvětloval podstatu některých důležitých vět schovaných v zákoně. Poté se zaměřil na vytýkací řízení a jeho úskalí. Během semináře předkládal konkrétní statistiky a příklady a opět se zaměřil na jednotlivé případy z praxe.
Během odborného semináře účastníci vstupovali do hovoru se svými konkrétními dotazy.
Dále Ing. Jiří Matějka postupoval podle tematických bodů uvedených v obsahu připravených odborných materiálů.
V závěrečné části odborného semináře byla následně otevřena volná diskuze a byl dán prostor pro otázky týkající se tématu daňové kontroly pohledem daňového subjektu.
Na konci odborného semináře byl účastníkům předán dotazník spokojenosti. Od účastníků semináře jsme také převzali návrhy na téma budoucích seminářů.
.

 

.