Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prošel

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl předposlední dubnový den uveřejněn

ve Sbírce zákonů, a začal tak platit. Účinnosti nabude 1. října. Podle Ministerstva pro

místní rozvoj, které normu tvořilo a předkládalo, dává nový zákon zejména starostům

a menším zadavatelům jak širší možnosti, tak také více odpovědnosti. „Úspěšně jsme

dokončili jeden z nejdůležitějších zákonů této vlády. Česká republika dostává moderní

a flexibilní právní normu pro veřejné zakázky. Určitě nečekáme, že se prostředí veřejných

zakázek bude kultivovat ze dne na den, ale nový zákon dává právě pro zlepšení

prostředí veřejných zakázek velký prostor,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla

Šlechtová.

Zákon by měl mj. zlepšit možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího

řízení, odstranit zbytečnou administrativu, zjednodušit formuláře a zrychlit a zefektivnit

přezkumná řízení u ÚOHS.