Mimosoudní řešení sporů

Hospodářská komora České republiky uspořádala v úterý 19. 4. 2011 odborný seminář věnovaný problematice mimosoudního řešení sporů. Tento způsob alternativního řešení sporů pro občany nebo firmy představuje rychlou, efektivní a relativně levnou cestu, jak řešit vzájemné spotřebitelské nebo obchodní spory.

Na témata mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, rozhodčí řízení a vyšší využívání rozhodčích doložek a rozhodčí řízení on-line a spory o internetové domény přítomným zástupcům firem přednášeli přední čeští odborníci: Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Ondřej Novák, člen představenstva HK ČR a Tereza Šamanová, ředitelka odboru legislativy, informací a poradenství HK ČR.

V rámci nového systému alternativního řešení spotřebitelských sporů (ADR), do kterého je zapojen také Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, se kontaktní místa od roku 2008 zabývala již více než 3 600 případy, ať již prostřednictvím poskytnutí kvalifikované informace na kontaktních místech HK ČR, nebo mediací, příp. rozhodčím řízením (arbitráží). Podané stížnosti se nejčastěji týkaly reklamací a byly vyřešeny nejpozději do 60 dnů od jejich podání.

Více informací naleznete v přiložených prezentacích a také na www.soud.cz .