Užitečné odkazy pro podnikání

Agrární komora ČR

 

http://www.agrocr.cz

 

Asistenční centrum

 

http://www.asistencnicentrum.cz/ 

 

Centrum pro elektronický obchod

 

http://www.centrumeo.cz

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR

 

http://www.crr.cz

 

Czechinvest

 

http://www.czechinvest.org/ustecky-kraj

 

CzechTourism

 

http://www.czechtourism.cz

 

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

 

http://www.czechtrade.cz/Global

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE)

 

http://www.cebre.cz

 

Česká správa sociálního zabezpečení

 

http://www.cssz.cz

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

 

http://www.cmzrb.cz

 

Datové schránky

 

http://www.datoveschranky.info

 

Euroskop

 

http://www.euroskop.cz

 

Evropský portál pro MSP

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_cs.htm

 

Evropský sociální fond v ČR

 

http://www.esfcr.cz

 

Grantová agentura

 

http://www.gacr.cz

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

 

http://www.kr-ustecky.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

http://www.mpsv.cz

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

http://www.mpo.cz

 

Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP)

 

http://www.narp.cz/

 

Regionální rada -Severozápad

 

http://www.nuts2severozapad.cz 

 

Statutární město Teplice

 

http://www.teplice.cz

 

Strukturální fondy EU

 

http://www.strukturalni-fondy.cz

 

Úřad práce v Teplicích

 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/tp_info

 

Výzkum a vývoj v ČR

 

http://www.vyzkum.cz