Horká linka pro české podniky

Sdružení českých podniků v Německu ve spolupráci se Saskou rozvojovou bankou a s Generálním konzulátem ČR v Drážďanech obnovilo projekt tzv. „Horké linky“, která se těšila již v minulosti velkému zájmu ze strany podnikatelů.

Aktuální „Horká linka“ se bude konat ve stálé spolupráci se specialisty Saské rozvojové banky pro podání aktuálních informací o možnostech pro české podniky a vzdělávací instituce získat veřejné zdroje pro podnikání na území Svobodného státu Sasko resp. ekonomickou nebo vědecko-výzkumnou spolupráci s německými partnerskými podniky či institucemi. Odborníci zodpoví dotazy týkající se ekonomického a technologického rozvoje, práce a vzdělání, životního prostředí a zemědělství nebo příhraniční rozvojové spolupráce. Dalšími tématy jsou obnovitelné zdroje, evropské subvenční programy, právo a daňové oblasti, logistické a jazykové podpory, poradenství a zastoupení ve vztahu k německým státním orgánům, korporacím a jiným hospodářským společenstvím.

Na „Horké lince“ se bude podílet i Ing. Petr Jaroš, konzul na Generálním konzulátu v Drážďanech.

Horká linka se bude konat v měsíčních intervalech, poprvé dne 14. listopadu 2012 a po přelomu roku 2012/2013 od ledna 2013 dne 16. ledna 2013, jakožto každý následující měsíc druhou středu druhého týdne.

Zdroj: HKČR