HK ČR: Podnikatelé jsou stále více zatíženi papírováním

Hospodářská komora ČR (HK ČR) je kritická ke Zprávě o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2015, kterou předložilo MPO ve spolupráci s ostatními ministerstvy a úřady státní správy a ke které dnes HK ČR odeslala v rámci meziresortního připomínkového řízení své stanovisko.

„Počet odstraněných překážek v podnikání prezentovaný ve Zprávě se ani zdaleka nevyrovnal počtu nových administrativně náročných povinností,“ upozorňuje předseda Sekce pro eliminaci byrokracie HK ČR Tomáš Sýkora v souvislosti se Zprávou, kterou MPO předloží vládě do 30. června 2016.

 

Problémem, která Zpráva nezohledňuje, jsou i neustálé změny zákonů, nepředvídatelnost jejich vývoje, jejich nepřehlednost a složitost. Následný výklad a aplikace změn jsou nejednoznačné, a rozšiřujícím se nešvarem je přijímání a zveřejňování závažných legislativních změn na poslední chvíli.„Připomeňme letošní smršť regulatorních opatření jako je zavádění kontrolních hlášení, EET nebo snahu o zpřísnění regulace trhu práce,“ doplňuje Sýkora.

 

Dle HK ČR by ke snižování administrativní zátěže přispělo především zkvalitnění RIA a vyvarování se přijímání nové regulatorní zátěže. Další efektivní přístup k řešení administrativní zátěže podnikatelů představuje koncept „One in Two out“, který je aplikován ve Velké Británii, tj. za jednu novou povinnost zrušení dvou stávajících.