Dotace na vzdělávání zaměstnanců

 

Od 31. 3. 2016 zahájil Úřad práce ČR příjem žádostí, jejichž předmětem je vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců s dotací 85%. Jde zejména o zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení a udržení kvalifikace. Minimální počet účastníků školení není stanoven.

 

Kdo může o dotaci žádat?

zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty

obchodní korporace (viz z.č. 90/2012 Sb.)

OSVČ

státní podniky

právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

 Jaké výdaje je možné podpořit?

náhrada mezd

vzdělávací aktivity

 Na co lze získat podporu?

další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace

odborná školení

specifická školení

jazyková výuka

V jaké výši je možno získat grant/dotaci?

až 85 % vynaložených nákladů (v rámci de minimis)

maximální částka za jeden měsíc je 500 000,- Kč (mzdové náklady a vzdělávací aktivity)

maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 29 700 Kč měsíčně.