Přehled dotačních programů a příležitostí pro rok 2014

Vážení podnikatelé,

 

nabízíme vám k dispozici kompletní přehled dotačních programů, které vám mohou být nápomocny k vytvoření vlastního projektu. Tento materiál přehledně upozorňuje na vyhlašované dotační programy a zajímavé akce pro podnikatele, vzdělávací instituce, města, obce a nevládní neziskové organizace.

 

Informace o dotačních programech naleznete v přiložených souborech.

 

 

Dále můžete v přiložených souborech najít dokument KATEGORIZACE NEDOSTRATKŮ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK, kde najdete užitečné odkazy, které se týkají možných dotačních titulů a zároveň i páchaných chyb.