DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2 0 1 3

Přehled všech daňových povinností v roce 2013.

LEDEN
 
 
Středa 9. Leden
 
Spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 21. Leden
 
Daň z příjmu - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Čtvrtek 24. Leden
 
 
Spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
Pátek 25. Leden
 
Spotřební daň
- daňové přiznání za prosinec 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební  daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních
 
Energetická daň - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012
Daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
- výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
 
Čtvrtek 31. ledna
Biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 
Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
Daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
 
Daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2012
 
ÚNOR
 
 
Pondělí 11. Února
 
 
Spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
Pátek 15. února
Daň z příjmu
-podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
Středa 20. února
Daň z příjmu – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pondělí 25. února
Spotřební daň
-splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
-daňové přiznání za leden 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzínů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
-splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za únor
-souhrnné hlášení za únor
-výpis z evidence za únor
 
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
 
Čtvrtek 28.února
Daň z příjmu  - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
 
Odvod z loterií a jiných -podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2012
 
BŘEZEN
 
 
Pátek 1. března
Daň z příjmu -podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
Úterý 12. března
Spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pátek 15. března
Daň z příjmů
-čtvrtletní záloha na daň
-podání oznámení platebního zprostředkovatele
Středa 20. března
Daň z příjmů
-měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
-elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
 
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Pondělí 25. března
Spotřební daň -daňové přiznání za únor 2013
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za únor
-souhrnné hlášení za únor
-výpis z evidence za únor
 
Energetické daně
-daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
 
Středa 27. března
Spotřební daň -splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
DUBEN
 
 
Úterý 2. Duben
 
Daň z příjmu
-odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
-podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
-podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
Daň darovací -podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
 
Úterý 9. Duben
 
Spotřební daň -splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 15. Duben
 
Daň silniční -záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
 
Pondělí 22. Duben
 
Daň z příjmu -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Odvod z loterií a jiných -podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013
Středa 24. duben
 
Spotřební daň -splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
Čtvrtek 25. Duben
 
Spotřební daň -daňové přiznání za březen 2013
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
-souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
-výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
 
Energetické daně -daňová přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
 
Úterý 30. Duben
 
Daň z příjmů -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013
 
KVĚTEN
 
 
Pátek 10. květen
Spotřební daň -splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 20. květen
Daň z příjmu -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné
-podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Pondělí 27. květen
Spotřební daň
-splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
-daňové přiznání za duben 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za duben
-souhrnné hlášení za duben
-výpis z evidence za duben
 
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013
Pátek 31. květen
Daň z příjmu -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
 
Daň z nemovitostí
-splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
-splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
ČERVEN
 
 
Pondělí 10. červen
Spotřební daň -splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 17. červen
Daň z příjmu -čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
Čtvrtek 20. červen
Daň z příjmů
-měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Spotřební daň -splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 
Úterý 25. červen
Spotřební daň
-daňové přiznání za květen 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za květen
-souhrnné hlášení za květen
-výpis z evidence za květen
 
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013
 
ČERVENEC
 
 
 
Pondělí 1. červenec
 
Daň z příjmu -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
 
Středa 10. Červenec
 
Spotřební daň - Splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 15. Červenec
 
Daň silniční -záloha na daň za 2. Čtvrtletí 2013
 
Pondělí 22. Červenec
 
Daň z příjmů -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Odvod z loterií a jiných -podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. Čtvrtletí 2013
 
Čtvrtek 25. Červenec
 
Spotřební daň
-splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
-daňové přiznání za červen 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
-souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
-výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
 
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013
 
Středa 31. červenec
 
Daň z příjmu -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013
 
SRPEN
 
 
Pátek. 9. srpen
 
 
Spotřební daň -splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Úterý 20. srpen
 
 
Daň z příjmu -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů
 
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Pondělí 26. srpen
 
 
Spotřební daň
-splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
-daňové přiznání za červenec 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za červenec
-souhrnné hlášení za červenec
-výpis z evidence za červenec
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013
 
ZÁŘÍ
 
 
Pondělí 2. září
 
 
 
Daň z příjmů -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
 
Daň z nemovitostí -splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
Pondělí 9. září
 
Spotřební daň -splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 16. září
 
Daň z příjmu -čtvrtletní záloha na daň
 
Pátek 20. září
 
 
 
Daň z příjmů -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Úterý 24. září
 
 
Spotřební daň -splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 
Středa 25. září
 
 
Spotřební daň
-daňové přiznání za srpen 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za srpen
-souhrnné hlášení za srpen
-výpis z evidence za srpen
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013
 
Pondělí 30. září
 
 
Daň z přidané hodnoty
-poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
-daň z příjmů
-odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013
ŘÍJEN
 
 
Čtvrtek 10. říjen
 
 
Spotřební daň -splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
Úterý 15. říjen
 
Daň silniční -záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
Pondělí 21. říjen
 
 
Daň z příjmu -měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Odvod z loterií a jiných -podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných a podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013
 
Pátek 25. říjen
 
 
Spotřební daň
-splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
-daňové přiznání za září 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
-souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
-výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
 
Čtvrtek 31. říjen
 
 
Daň z přidané hodnoty
-poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle §95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 
Daň z příjmu -odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013
 
LISTOPAD
 
 
Pondělí 11. listopad
 
 
Spotřební daň -splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
Středa 20. listopad
 
 
 
Daň z příjmu
-měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné -podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Pondělí 25. listopad
 
 
 
Spotřební daň
-daňové přiznání za říjen 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 pokud vznikl nárok
-splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za říjen
-souhrnné hlášení za říjen
-výpis z evidence za říjen
 
Energetické daně -daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013
 
PROSINEC
 
 
Pondělí 2. prosinec
 
 
 
 
Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou posle zvláštní sazby daně za říjen 2013
 
Daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Úterý 10. prosinec
 
Spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
 
Pondělí 16. prosinec
 
 
Daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
 
Daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2013, eventuelně splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
 
Pátek 20. prosinec
 
 
Daň z příjmu – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 
Pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 
Pátek 27. prosinec
 
 
Spotřební daň
-splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
-daňové přiznání za listopad 2013
-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
 
Daň z přidané hodnoty
-daňové přiznání a daň za listopad
-souhrnné hlášení za listopad
-výpis z evidence za listopad
 
Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013
 
Úterý 31. prosinec
 
 
Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

 
 
 
 
Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2013
Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je  navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.
Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen „zelená nafta“), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí a které použijí k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a označkovaly v daňovém skladu.
Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.
Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. ¨
Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 19 zákona o ochraně ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.
Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.
Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifikovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifikovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.
Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH.
Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.¨
Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání  daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.
Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla. Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2013). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování  včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Upozornění pro plátce pojistného:
Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné a to v termínu pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (20.). V tomto termínu je nutné také podat elektronicky (v souladu s § 72 odst. 3 daňového řádu) hlášení (§ 137 odst. 1 daňového řádu). Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podává se hlášení v této lhůtě a zároveň v této lhůtě je splatná záloha na pojistné. Zjistí-li plátce pojistného, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení. Po konci pojistného období plátce pojistného podává elektronicky vyúčtování v termínu podle §137 odst. 2 daňového řádu).
Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání či vyúčtování  k vybraným daním (spotřební daně, energetické daně, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání).
Čerpáno z:
Zdroj: Česká daňová správa MF (ČDS MF)