CzechAccelerator 2011 – 2014

Výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 28. 2. 2013)

Související soubory

Czech Accelerator _info
Adobe AcrobatPDF | 386,2 kBuložit
Přihláška
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 455,11 kBuložit

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), programu podpory Poradentství prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“.

 

Cílem projektu je pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Součástí poskytovaného poradenství je podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu, snadný přístup k potenciálním strategickým partnerům, špičkovým poradcům či účast na networkingových akcí a seminářích s investory.

 Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.