Členský příspěvek jako daňově uznatelný náklad.

Ne všechny členské příspěvky si podnikatelé mohou odečíst z daní.

 

Podnikatelé jsou často členy profesních komor nebo asociací, ale ne všechny příspěvky mohou použít ke snížení daňového základu. Poplatek, který lze uplatnit do nákladů, se posuzuje podle hranice potřebnosti.
Častou chybou poplatníků nebo zaměstnavatelů je, že zahrnou do svých výdajů (nákladů) příspěvky, u kterých povinnost členství nevyplývá ze zákona.
Daňově uznatelné je jenom to, bez čeho nelze vykonávat danou činnost (buď jako zaměstnavatel nebo jako zaměstnanec u zaměstnavatele). Hranice je tam, kde bez zaplacení příspěvku nelze činnost vykonávat, tj. vždy u nějaké profese regulované státem, nikoliv občanským sdružením.
Daňově uznatelný je rovněž členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů a dále Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Organizace zaměstnavatelů jsou právnické osoby založené podle zákona o sdružování občanů. Tyto organizace jsou dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací, která sdružuje zaměstnavatele podnikající v určité oblasti, např. Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Český svaz zpracovatelů masa, Svaz zpracovatelů brambor v ČR a další.