Aktualizovaný přehled akcí pro podnikatele

Opět Vám přinášíme přehled zajímých akcí - seminářů, školení, veletrhů..

 

 

 
Přehled akcí pro podnikatele
17.7
Praha
Seminář kompostování jako nástroj osvěty a prevence vzniku odpadů v obcích.
Projekt kompostuj.cz je realizován pod záštitou Ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, seminář je připraven ve spolupráci s odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP.
Termín:17.7 od 10:00 do 13:00
Místo: Praha 1
  
25.7
Praha
Seminář pro žadatele k výzvě č.C2 (25.7.2013, Praha)
Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ ve výzvě C2. Výzva C2 s názvem,,Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany''. Cílem je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociáně -právní ochrany s rodinami a dětí jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.
Termín: 25.7 od 10 do 13hod.
Místo: Praha 2
  
25.7
26.7
Cheb
 
Seminář - Podnikejte na Slovensku bez obav
Zveme Vás na seminář na téma podnikání na Slovensku. Seminář se zaměřil na specifika Slovenského trhu a rozdíly oproti legislativě České republiky.
Provedeme Vás tématy jako založení firmy na Slovensku, vysílání pracovníků, obchodní specifika při styku se Slovenskými firmami, daňový systém na slovensku, kontroly ve firmě při podnikání na Slovensku a vymáhání pohledávek vrámci Slovenské republiky.
Organizátor: Okresní hospodářská komora Cheb
E-mail: info@ohkcheb
10.9
Prostějov
 
Seminář - Nový občanský zákoník, a změny ve smluvním právu na r.2014
Dne: 10.9.
Místo: Prostějov
Organizátor: Ing.Renata Syrová, 582332721
E-mail: ohkpv@ohkpv
Seminář pro podnikatele, firemní právníky a zástupce obcí se zaměřuje na podstatné a praktické změny, které nám přinese nový občanský zákoník v oblasti smluvního práva.Seminář Vám zdělí co nejvíce praktických informací, a zárověň Vás nezatěžoval na celý den.