Aktualizovaný přehled akcí pro podnikatele 2013

Opět Vám přinášíme přehled zajímých akcí - seminářů, školení, veletrhů..

 

 

 
Přehled akcí pro podnikatele
11.9.
Přerov
Zahraniční obchod s vybranými výrobky podléhajícími spotřebním daním.
Seminář věnovaný zahraničnímu obchodu ve vztahu k daňové problematice pořádá OHK Přerov.
Datum konání: 11.9.2013
Místo: školicí středisko OHK Přerov, Přerov, gen. Štefánika 8
Organizátor: OHK Přerov
Kontakt: Tel.: 581299727
11.9
Praha 1
Inovační potenciál ČR a programy EUREKA a Eurostars, který pořádají Asociace informačního podnikání ČR a AVO, o.p.s. Cílem semináře je uvést systém podpory inovačního podnikání v ČR a diskutovat koncepční řešení na jeho podporu. 
Datum konání: 11.9.2013
Druh akce: Seminář
Místo: budova ČSVTS, zasedací místnost č. 318, Praha 1, Novotného lávka 5
Pořadatel: Asociace inovačního podnikání ČR
12.9
Praha 1

Hlavní změny v oblasti smluvního a závazkového práva v roce 2014. Přednášející Vás seznámí s novinkami v oblasti uzavírání smluv a předsmluvní odpovědnosti, problematikou nové úpravy všeobecných obchodních podmínek, omezeními při uzavírání adhezních smluv, novým principem ochrany slabší smluvní strany, změn obsahu a subjektů smlouvy, neplatnosti smluvních ujednání a vhodnými úpravami smluvních podmínek.

Datum konání: 12.9.2013 Místo: Sídlo HK ČR, Freylova 82/27, Praha 9, Vysočany Zaměření: Nová legislativa podnikatelů KAPACITA SEMINÁŘE NAPLNĚNA 

12.9
Praha 1
Jak připravit v globálním, superkonkurenčním prostředí náš podnik na následujících 15let. Technologické centrum AV ČR ve čtvrtek 12. září prakticky zaměřený seminář předních specialistů na strategické řízení. Seminář je věnován vhodným manažerským způsobům a postupům směřujícím k dosažení celosvětové konkurenceschopnosti českých podniků v nedaleké budoucnosti.První část přednášky podává přehledný výklad o globálních faktorech, které v dnešní době na české firmi působí a pokouší se také předpovědět, jaké tlaky a trendy budou ovlivňovat výkonnost českých firem v průběhu následujících 15 let.
Den konání:12.9.2013, Druh akce: seminář, Pořadatel: Technologické centrum AVCR, Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Praha, ve Struhách 27, E-mail: babkova@tc.cz Tel.: 234006173 URL:  http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/akce/jak-pripravit-v-globalnim-superkonkurencnim-prostredi-nas?c=blue
16.9.-19.9.
Daněck
Podnikatelská mise na investiční fórum do Doněcku se uskuteční ve dnech 16. až 19. září 2013. Díky finanční podpoře Evropské komise v rámci programu East Invest se mohou české firmy zúčastnit multioborové kontaktní akce a najít nové partnery pro své podnikání.
Pro 10 českých firem je připraven speciální balíček: registrace, sjednání schůzek, transfery, ubytování, víza, vstup na investiční fórum, výstavu, gala večeři a další akce konané v rámci podnikatelské mise. Tato podpora je primárně určena malým a středním firmám.
Druh akce: Misse
Den konání: 16.9. - 19.9.
Místo: Hotel Victoria Center a výstavní centrum Expodonbass, Daněck
Organizátor: Hospodářská komora ČR
19.9
Praha
Obchodní jednání s Německými stavebními a strojírenskými podniky - Matchmaking For Arch 2013 proběhne 19.září 2013 v Praze 
 Podnikáte ve stavebnictví či strojírenství a nabízíte spolupráci Německým firmám, hledáte nové kontakty ns Německém trhu, uvažujete o rozšíření svých aktivit i v SRN? Využijte časově i finančně zajímavé příležitosti k získání nových obchodních kontaktů. 
Dne: 19.9.
Misto: Praha 9
Pořadatel: Enterprise Europe Network CR ve spolupráci s International Baden - Wüttemberg Stuttgart
Telefon: +420 234006232
24.9
Brno

8. ročník prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie Svět reklamy Brno proběhne dne 24.září 2013